Nyheter

Näsby hembygdsförening

Näsby hembygdsförening Glada styrelseledamöter i Näsby Hembygdsförening, har erhållit anslag för takbyte på sockenstugan. Fr v Gert Westerdahl (sekr.), Bo Fransson (ordf.) och Irma Ahtola

Läs mer

Bäckseda skola

Bäckseda skola Bäckseda skolas samlings- och grillplats i skogen har restaurerats med hjälp av 10 000 kronor i anslag från Stiftelsen. Denna skogsplats är en

Läs mer

Hvetlanda GIF F09

Hvetlanda GIF F09 Vi vill tacka STIFTELSEN för att ni hjälpte oss att ge tjejerna denna möjlighet att få göra denna fantastiska cupresa tillsammans. Hvetlanda

Läs mer

Hvetlanda Gif P19

Hvetlanda Gif P19 Hej igen! Hvetlanda GIF P19-lag tackar för ekonomiskt stöd som de erhållit under säsongen. Laget har spelat i div.1 och slutade på

Läs mer

Övriga bidrag

Övriga bidrag SLU- kurskostnader (30 tkr). Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år). Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Läs mer

Hushållningssällskapet i Jönköping

Hushållningssällskapet i Jönköping Skoldagar på lantgårdar (160 tkr). Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

Läs mer

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Njudungsgymnasiet, Vetlanda Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr). Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning

Läs mer

Linnéuniversitet

Linnéuniversitet Svensk Träteknisk Forskning 75 år (75 tkr). Stöd till layout och tryckning för en skrift med arbetsnamnet Svensk träteknisk forskning 75 år – Samverkan

Läs mer

Skogforsk (1)

Skogforsk (1) Lektionssal–Farstorps gård – Tallens genetik och förädling (575 tkr). Projektet syftar till att anlägga ett demonstrationsförsök med tall på Farstorps gård. Försöket skall

Läs mer