Skogforsk (1)

Lektionssal–Farstorps gård – Tallens genetik och förädling (575 tkr).

Projektet syftar till att anlägga ett demonstrationsförsök med tall på Farstorps gård. Försöket skall designas för att ge ökad kunskap kring tallens genetik samt öka förståelsen för skogsträdsförädlingens arbete och framsteg. Projektet skall fördjupa undervisnings- och forskningssamarbetet i södra Sverige.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se