Ansök om projektfinansiering från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande organisationer, akademier och lärosäten som bedriver forskning eller utbildning inom:

  • verktygstillverkning

  • mjölkproduktion, djur- och foderhållning

  • skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

Bedömningarna sker fortlöpande under året, men observera att projekt och investeringar inte får påbörjas förrän stiftelsen har lämnat sitt beslut.

Riktlinjer för ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Var noga med att fylla i samtliga fält i det digitala formuläret (nedan), inklusive kostnadskalkyl och en beskrivning av vad projektet avser inkl tidplan. 

För föreningar och institutioner är det obligatoriskt att komplettera med material som belyser verksamhetens inriktning, ledning och ekonomiska förhållanden. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, stadgar och dylika handlingar kan bifogas som pdf el liknande fil.

Det är viktigt att underlaget är utförligt och komplett för att ansökan ska kunna handläggas på ett korrekt sätt. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.

Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras också på Stiftelsens hemsida.

* dessa uppgifter måste fyllas i

Ansökan

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se