Mp logo
Mp logo

Werner von Seydlitz stiftelser gör skillnad.

Finansierar forskning och utbildning som rör skog, mjölkproduktion och verktygsteknik i södra Sverige samt stödjer föreningsliv, utbildning och entreprenörskap i Vetlanda.

Finansierar projekt som gagnar verkstadsindustri, skogsbruk, foderhållning och mjölkproduktion.

Stöder projekt som gör skillnad för idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun.

Ett årligt stipendium som bidrar till entreprenörskap och utveckling av näringslivet i Vetlanda. Delas ut i samverkan med Rotary.

Werner von Seydlitz (1927-2016), grundare av MP bolagen.

Diplomingenjör Werner von Seydlitz kom till Sverige med två tomma händer 1949. Skog, lantbruk och verkstadsindustri var hans liv. På dessa grundvalar skapade den borne entreprenören ett imperium – utan självklara arvtagare. När han gick ur tiden 2016 önskade han att andra eldsjälar skulle ta vid där han slutade. Därför grundade han tre stiftelser, vigda åt områden som stod honom och MP bolagen nära: skog och lantbruk, verktygsteknik och entreprenörskap, kultur och föreningsliv.

Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz (1927-2016), grundare av MP bolagen.

Diplomingenjör Werner von Seydlitz kom till Sverige med två tomma händer 1949. Skog, lantbruk och verkstadsindustri var hans liv. På dessa grundvalar skapade den borne entreprenören ett imperium – utan självklara arvtagare. När han gick ur tiden 2016 önskade han att andra eldsjälar skulle ta vid där han slutade. Därför grundade han tre stiftelser, vigda åt områden som stod honom och MP bolagen nära: skog och lantbruk, verktygsteknik och entreprenörskap, kultur och föreningsliv.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se