Diplomingenjör Werner von Seydlitz verkade inom metall, trä och massaindustrin. Han var en stor entreprenör och en industriell förnyare.

Werner von Seydlitz vilja var att genom donation av medel till Stiftelser främja utbildning och forskning inom områden som stod MP bolagen nära samt främja entreprenörskap, förenings- och kulturverksamhet i Vetlanda kommun.

Werner von Seydlitz avled 10 maj 2016. Han blev 88 år gammal.

Främjar:

Forskning och utbildning inom

- Verktygstillverkning.
- Mjölkproduktion, djur och foderhållning.
- Skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

 

Främjar:

Miljö och kultur på Farstorps Gård.

Hembygd-, kultur-, utbildning- och idrottslig verksamhet i Vetlanda kommun.

Främjar:

Utveckling av entreprenörskap inom Vetlanda kommun.