Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrotten, kulturen, hembygden, utbildning och föreningslivet i Vetlanda kommun och har under årens lopp beviljat ca 65 miljoner kronor till drygt 800 projekt

Projekt som fått stöd

Om- och tillbyggnad hos Hvetlanda GIF är i full gång.

I november togs första symboliska spadtaget efter att stiftelsen beviljat hela 6 miljoner kronor till denna storsatsning för framtiden.

Den nuvarande klubbstugan byggdes 1980 och rymmer 250 kvadratmeter, till sommaren kommer byggnaden vara mer än dubbelt så stor och ha dubbelt så många omklädningsrum.

– Det här är mycket efterlängtat och vi gläder oss verkligen, säger HvGIF:s ordförande Henrik Claesson.

Vetlandaortens Ryttarförening

Ridskola med drygt 20 hästar och över 200 uppsittningar per vecka. 16 inackorderade hästar, lokala och stora tävlingar, uthyrningar och utställningar. Ryttarföreningen med över 300 medlemmar har stort behov av finansiell hjälp för att driva verksamheten. Stiftelsens anslag på 2 268 000 till ny ridbana skapar förutsättningar.  

Kulturskolan

Pressmeddelande

Med anledning av en ansökan från Kulturskolan Vetlanda vill stiftelsen lämna följande information:

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i december att renovera Mogärdeskolans A-hus.  Enligt skolans ledning kommer den nyrenoverade byggnaden kunna inrymma kulturskolans verksamhet. Det är dock en mycket omfattande renovering som krävs innan byggnaden kan användas till kulturskola. Med 19,5 mkr som politiken beslutat om når renoveringen endast en grundläggande standard. För att vara en fullgod standard tillkommer ytterligare kostnader som av projektledare och kommunens tekniska avdelning beräknats till ca 6 mkr. Framför allt handlar anpassningarna om ljuddämpning och akustik.

Beslut

Stiftelsen Werner von Seydlitz har till ändamål att stödja projekt som gör skillnad för idrott, kultur, hembygd och utbildning inom Vetlanda kommun. En kulturskola i ändamålsenliga lokaler är till gagn för både elever och lärare samt kulturlivet i stort under lång tid framöver. Stiftelsen har därför beslutat att bevilja kulturskolans ansökan på 6 mkr.

Vetlanda 2024-02-13

Nyligen beviljade projekt

Kråkegårdens Intresseförening

Ny boulebana vid Sandlandet. Kråkegårdens Intresseförening beslutade vid vårstädningsträffen -23 att undersöka möjligheterna att skapa en samlingsplats. Efter kontakt med kommunen anvisades en lämplig plats

Skirö Sockens Bygdeförening

Bryggrenovering i Skirö. Skirö brygga anlades 1983 och invigdes med pompa och ståt. Njudungsorkestern marscherade genom byn med drillflickorna i spetsen och Sigvard Rosander från

Vetlanda Pistolklubb

Pistolklubbens byggnadsrenoveringar. Vetlanda Pistolklubb är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Klubben anslöts till Svenska Pistolskytteförbundet som egen förening 1970 och räknas även som

Om stiftelsen

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun och har under årens lopp beviljat ca 65 miljoner kronor till drygt 800 projekt.

Stiftelsen bildades på initiativ av Werner von Seydlitz i samband med dennes bortgång 2016. Den är en privat och självständig stiftelse och har sitt säte i Vetlanda. Dess ändamål är dels att vårda och bevara kulturmässiga värden på Farstorps Gård, dels att främja kulturen och idrotten i Vetlanda kommun, men också att stödja lokal hembygds- och utbildningsverksamhet. Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgår till ca 500 miljoner kronor (2024)

Styrelsen

Stiftelsens styrelse är handplockad av Werner von Seydlitz och ingick i dennes närmaste krets. Ordförande är Tomas Granlund (testamentsexekutor och styrelseledamot i MP Bolagen). Lena Karlsson (försäljningschef på Hydro Extrusion) och Peter Josephson (arbetande styrelseordförande för MP bolagen) är ordinarie ledamöter, medan Mats Landén (tidigare revisor) är styrelsesuppleant.

Styrelsen fr vänster: Mats Landén Tomas Granlund, Lena Karlsson, Peter Josephson.

Så här söker du:

Du lämnar din ansökan via vårt digitala ansökningssystem (se länk nedan). Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt. Var därför noga med att fylla i samtliga rader i ansökan. Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Var beredd att komplettera ansökan med material som belyser verksamhet, ledning och ekonomiska förhållanden (t ex i form av verksamhetsberättelse, årsredovisning el dyl).
 

Kriterier

Bedömningarna görs fortlöpande under året, men observera att projekt och investeringar inte får vara påbörjade före stiftelsens ställningstagande.

Vi stöttar engagemang och projekt som rör idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun. 

Anslag lämnas som regel inte till:
• Enskilda personer
• Enskilda företag
• Löpande drift av verksamhet
• Verksamhet med koppling till politisk organisation
• Sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se