Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrotten, kulturen, hembygden, utbildning och föreningslivet i Vetlanda kommun och har under årens lopp delat ut närmare 28 miljoner kronor till ca 400 projekt.

Projekt som fått stöd

Hvetlanda Sportdykarklubb

100 000 till klubbens hjärta. 

I en dykarklubb är det kompressorn som är hjärtat. Med säkerheten i förarsätet var det hög tid att investera i en ny. Med egen kapitalinsats på drygt 100 000 och lika mycket i anslag från Stiftelsen har man nu säkrat framtiden för klubben.

Vetlanda FF

Vetlanda FF

Johan Petersson och Göran Carlsson är glada herrar i Vetlanda FF som har fått stöd av Stiftelsen. Materialbidrag till klubbhus, robotgräsklippare, målställningar och avbytarbås  m m. Anläggningen rustas upp med stor hjälp av pensionärerna som gör jobbet.  

Näsby hembygdsförening

Näsby hembygdsförening

Glada styrelseledamöter i Näsby Hembygdsförening, har erhållit anslag för takbyte på sockenstugan.

Fr v Gert Westerdahl (sekr.), Bo Fransson (ordf.) och Irma Ahtola (kassör).

Nyligen beviljade projekt

Hvetlanda Sportdykarklubb

Hvetlanda Sportdykarklubb 100 000 till klubbens hjärta.  I en dykarklubb är det kompressorn som är hjärtat. Med säkerheten i förarsätet var det hög tid att

Hvetlanda GIF

Hvetlanda GIF Cupäventyr i Linköping.  Vi genomförde vår cup i Linköping helgen 15-17 oktober Några av grabbarna har inte varit iväg på cuper med övernattning

Om stiftelsen

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun och har under årens lopp delat ut över 23 miljoner kronor till ca 400 projekt.

Stiftelsen bildades på initiativ av Werner von Seydlitz i samband med dennes bortgång 2016. Den är en privat och självständig stiftelse och har sitt säte i Vetlanda. Dess ändamål är dels att vårda och bevara kulturmässiga värden på Farstorps Gård, dels att främja kulturen och idrotten i Vetlanda kommun, men också att stödja lokal hembygds- och utbildningsverksamhet. Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgår till 475 miljoner kronor (2021).

Styrelsen

Stiftelsens styrelse är handplockad av Werner von Seydlitz och ingick i dennes närmaste krets. Ordförande är Tomas Granlund (testamentsexekutor och förvaltningsdirektör på MP Bolagen). Lena Karlsson (försäljningschef på Hydro Extrusion) och Peter Josephson (arbetande styrelseordförande för MP bolagen) är ordinarie ledamöter, medan Mats Landén (tidigare revisor) är styrelsesuppleant.

Styrelsen fr vänster: Tomas Granlund, Lena Karlsson, Peter Josephson och Mats Landén.

Styrelsen Werner von Seydlitz

Så här söker du:

Du lämnar din ansökan via vårt digitala ansökningssystem (se länk nedan). Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt. Var därför noga med att fylla i samtliga rader i ansökan. Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Var beredd att komplettera ansökan med material som belyser verksamhet, ledning och ekonomiska förhållanden (t ex i form av verksamhetsberättelse, årsredovisning el dyl).
 

Kriterier

Bedömningarna görs fortlöpande under året, men observera att projekt och investeringar inte får vara påbörjade före stiftelsens ställningstagande.

Vi stöttar engagemang och projekt som rör idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun. 

Anslag lämnas som regel inte till:
• Enskilda personer
• Enskilda företag
• Löpande drift av verksamhet
• Verksamhet med koppling till politisk organisation
• Sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se