Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrotten, kulturen, hembygden, utbildning och föreningslivet i Vetlanda kommun och har under årens lopp beviljat drygt 50 miljoner kronor till ca 650 projekt

Projekt som fått stöd

Uppbyggnad efter brand i Ekenässjön

Efter den anlagda branden i vårt klubbhus och som senare fick rivas påbörjades åter- uppbyggnaden av försäkringsbolaget. Även om försäkringen täckte det mesta så fanns det ett åldersavdrag och önskemål om ytterligare investeringar för framtiden. Tack vare stiftelsen har föreningen idag ett klubbhus helt enligt Ekenässjöns IF:s önskemål. /Ordf. Berny Vilén

Vetlandaortens Ryttarförening

Ridskola med drygt 20 hästar och över 200 uppsittningar per vecka. 16 inackorderade hästar, lokala och stora tävlingar, uthyrningar och utställningar. Ryttarföreningen med över 300 medlemmar har stort behov av finansiell hjälp för att driva verksamheten. Stiftelsens anslag på 2 268 000 till ny ridbana skapar förutsättningar.  

Friluftsfrämjandet Kettilsås

Till ”projekt nytt snösystem” beviljades 2 miljoner i november 2022. Nya kanoner och en ny rörgata ska optimera snöproduktion på ett miljömässigt och energieffektivt sätt.

Kettilsås skidbacke 10 minuter från centrum aktiverar barn under 7 år gratis och dessutom säljs ca 5000 liftkort per säsong. Tillsammans sätter vi Vetlanda på kartan.

Nyligen beviljade projekt

Skapa dans

Dansprojekt. Skapa Dans är en koreografitävling för unga dansare mellan 14–22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra till ett eget dansskapande hos amatörer samt visa

SHIPSHOP THE MOVIE

SHIPSHOP THE MOVIE. Under två terminer har MOJ tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan Vetlanda arbetat med projektet SHIPSHOP. Med ekonomiskt stöd av Stiftelsen och Vetlanda kommun

Vetlanda Innebandyklubb

Ny ledbelysning installerad. Med föreningens och offertgivarens lönsamhetsberäkningar av utbyte av belysning i sporthallarna beviljade Stiftelsen ett investeringsbidrag i maj månad. Nu är installationen redan

Hvetlanda GIF P09

Cupspel i Örebro och Finspång. HvGIF P09 kunde med hjälp av ert bidrag åka på cup både till Örebro 14-16 juni och Finspång 30 juni-2

Om stiftelsen

Stiftelsen stödjer projekt som gör skillnad för idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun och har under årens lopp beviljat över 50 miljoner kronor till ca 650 projekt.

Stiftelsen bildades på initiativ av Werner von Seydlitz i samband med dennes bortgång 2016. Den är en privat och självständig stiftelse och har sitt säte i Vetlanda. Dess ändamål är dels att vårda och bevara kulturmässiga värden på Farstorps Gård, dels att främja kulturen och idrotten i Vetlanda kommun, men också att stödja lokal hembygds- och utbildningsverksamhet. Marknadsvärdet på Stiftelsens tillgångar uppgår till 475 miljoner kronor (2023).

Styrelsen

Stiftelsens styrelse är handplockad av Werner von Seydlitz och ingick i dennes närmaste krets. Ordförande är Tomas Granlund (testamentsexekutor och styrelseledamot i MP Bolagen). Lena Karlsson (försäljningschef på Hydro Extrusion) och Peter Josephson (arbetande styrelseordförande för MP bolagen) är ordinarie ledamöter, medan Mats Landén (tidigare revisor) är styrelsesuppleant.

Styrelsen fr vänster: Mats Landén Tomas Granlund, Lena Karlsson, Peter Josephson.

Så här söker du:

Du lämnar din ansökan via vårt digitala ansökningssystem (se länk nedan). Det är viktigt att underlaget är så komplett som möjligt. Var därför noga med att fylla i samtliga rader i ansökan. Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut. Var beredd att komplettera ansökan med material som belyser verksamhet, ledning och ekonomiska förhållanden (t ex i form av verksamhetsberättelse, årsredovisning el dyl).
 

Kriterier

Bedömningarna görs fortlöpande under året, men observera att projekt och investeringar inte får vara påbörjade före stiftelsens ställningstagande.

Vi stöttar engagemang och projekt som rör idrott, kultur, hembygd och utbildning i Vetlanda kommun. 

Anslag lämnas som regel inte till:
• Enskilda personer
• Enskilda företag
• Löpande drift av verksamhet
• Verksamhet med koppling till politisk organisation
• Sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se