Ansök om medel från Stiftelsen Werner von Seydlitz

Anslag kan sökas av icke-vinstdrivande föreningar och organisationer som bedriver kulturell, idrottslig, hembygds- eller utbildningsverksamhet inom Vetlanda kommun.

Bedömningarna sker fortlöpande under året. Du lämnar din ansökan när det passar dig, men observera att projekt och investeringar inte får påbörjas förrän stiftelsen har lämnat sitt beslut.

Riktlinjer för ansökan

Stiftelsen tillämpar ett elektroniskt ansökningsförfarande. Var noga med att fylla i samtliga fält i det digitala formuläret (nedan), inklusive kostnadskalkyl, tidplan och en kort beskrivning av vad projektet avser.
För föreningar och institutioner (i vissa fall även enskilda personer) är det obligatoriskt att komplettera ansökan med material som belyser verksamhetens inriktning, ledning och ekonomiska förhållanden. Verksamhetsberättelse, årsredovisning, stadgar och dylika handlingar kan bifogas som pdf eller liknande fil.
Det är viktigt att underlaget är utförligt och komplett för att ansökan ska kunna handläggas på ett korrekt sätt. Ofullständiga ansökningar behandlas ej.
Stiftelsen gör vissa kontroller av lämnade uppgifter och kan både bevilja eller avslå ansökningar utan att motivera sitt beslut.

Anslag lämnas som regel inte till:
  • Privatpersoner
  • Enskilda företag
  • Löpande drift av verksamhet
  • Verksamhet med koppling till politisk organisation
  • Sociala ändamål eller verksamhet som normalt är skattefinansierad.

Projekt och investeringar får inte vara påbörjade före stiftelsens ställningstagande.

Beslut

Styrelsens beslut avseende beviljad eller avslagen ansökan meddelas sökanden per brev eller digitalt.
Beviljade anslag publiceras också på Stiftelsens hemsida.

* dessa uppgifter måste fyllas i

Ansökan

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se