Renovering av dansbana.

Ingaboda Bygdegårdsförening har med mycket ideellt arbete (ca 160 timmar) renoverat dansbanan och stiftelsen har lämnat ekonomiskt anslag med ca 50% av materialinköpen.

Ett lyckat projekt i en förening med stort engagemang och ordning och reda.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se