Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Sedan starten 2017 har Stiftelsen Seydlitz MP bolagen beviljat drygt 118 miljoner kronor i finansiellt stöd till ett 175-tal forskningsprojekt som har anknytning till de svenska basnäringarna skog, lantbruk och verkstadsindustri. 

Skogsvård och skogsbruk

Skogsbruk och skogsvård

Skogen låg Werner von Seydlitz varmt om hjärtat. Genom sitt testamente ger han fler aktörer chansen att genomföra projekt som tillvaratar och förnyar de skogliga resurserna.

Mjölkproduktion djur och foderhållning

Mjölkproduktion, djur- och foderhållning

Som mjölkbonde värnade Werner von Seydlitz om lantbrukarnas och kornas villkor. Via sin stiftelse uppmuntrar han nu andra att satsa på forskning som rör mjölkproduktion och foderhållning.

Verktygstillverkning

Verktygstillverkning

Verktygsteknik lade grunden till Werner von Seydlitz livsverk. Genom sitt testamente tar han postumt chansen att bidra till den svenska verkstadsindustrins fortlevnad och utveckling.

Nyheter

Beredskap mellan Finland och Sverige

Hushållningssällskapet har beviljats 851 tkr för ett samarbete mellan Finland och Sverige för att skapa ett mer robust system så att livsmedelsberedskapen, som rör produktionsdjur, kan

Är svenska kor tillräckligt coola?

SLU, Uppsala, har beviljats 5593 tkr för ett projekt som handlar om att korna behöver skyddas mot värmestress. Ett sätt är att komplettera fläktar med

Om stiftelsen

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med säte i Vetlanda bildades på Werner von Seydlitz initiativ i samband med dennes bortgång. Syftet är att säkra ägandet i hans livsverk – MP bolagen i Vetlanda AB – och borga för att företaget ska kunna bestå över lång tid. Stiftelsens kapital består av aktier i MP bolagen till ett marknadsvärde på ca 3 miljarder kronor (2024). Modellen är uppbyggd så att en stor del av vinsten stannar i bolaget och minst 15 procent av avkastningen varje år doneras till ändamål som Werner fastställde i sitt testamente.

Sedan starten 2016 har styrelsen beviljat drygt 118  miljoner kronor till ett 175-tal projekt som rör forskning och utbildning inom: 

  • verktygstillverkning och teknikutveckling
  • skogsvård och skogsbruk i södra Sverige
  • mjölkproduktion, djur- och foderhållning

Styrelsen

Stiftelsens styrelse är handplockad av Werner von Seydlitz och representerar prioriterade yrkes/forskningsområden.  Ordförande Mats Landén (mitten) är tidigare revisor för MP bolagen och handhar i huvudsak projekt som rör mjölkproduktion och foderhållning. Daniel Fellenius och Thomas Agrell (t v) verkar till vardags i Stora Enso-ägda Sydved och specialiserar sig på skogliga frågor. Mikael Ohlson verkar inom Teknikföretagen, och Peter Josephson (suppleant) har sin bakgrund i MP bolagen. Båda är sakkunniga när det gäller verktygsteknik. Inkomna ansökningar behandlas kontinuerligt i samband med styrelsemöten.

 Styrelse (fr v): Daniel Fellenius, ordförande, Thomas Agrell, Peter Josephson, Karin Nalbin, Mikael Ohlson.

Aktuella projekt i bokform

Håller vårt projekt måttet? Ja, rör det skog, djurhållning eller verktygsteknik och har förutsättning att göra skillnad för samhället i stort, finns det goda chanser. Boken om Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger inblick i några av de projekt som beviljats medel. Samtidigt ger boken en vink om vilka kriterier som gäller för att kunna söka och få finansiering.

Beviljad finansiering

Wernerstiftelsen, diagram 2023-2024

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se