Werner von Seydlitz – en handlingarnas man

Från flykting, diplomingenjör och entreprenör till skogsägare, mjölkbonde, redare och välgörare. Werner von Seydlitz livshistoria var onekligen unik. Född i Ostpreussen (dagens Kaliningrad) 1927 kom han på diverse omvägar som flykting till Sverige 1949 och mellanlandade på Träforskningsinstitutet i Stockholm. Där fick han bruk för sina kunskaper om torv som isolermaterial och lärde känna bröderna Berth och Einar Järnland på Myresjöhus som visade vägen till Vetlanda. I den nya hemstaden startade unge Werner 1953 sitt livsverk, MP bolagen, som växte och idag betingar ett värde av 2,5 miljarder kronor. Andra halvlek av industrimannens liv kretsar kring småländska skogar, jaktmarker och kräftvatten, men också runt Östersjöns hamnar och farvatten. Händelseutvecklingen mer i detalj kan du följa i boken om Stiftelsen Seydlitz MP bolagen, som du kan bläddra i här.

Werners anda

Werner von Seydlitz yttersta vilja var att ägandet i MP bolagen skulle övertas av en stiftelse samt att företaget skulle drivas och utvecklas i hans anda och bestå i ännu minst 100 år.

I Werners anda innefattas att företagets verksamheter ska byggas på långsiktighet och kvalitet där såväl förnyelse och tradition är nyckelbegrepp. Företaget ska i huvudsak finansieras med eget kapital och ha en tydlig värdegrund som bygger på hållbarhet och samhällsansvar. Verksamheterna ska drivas med betoning på kunskap och kompetens.

MP bolagen

 

Werner von Seydlitz livsverk

MP bolagens verksamhet bestod till en början av export av biprodukter från sågverk, såsom svallved och hyvelspån jämte enmetersved som lastades på järnvägsvagnar och exporterades till Tyskland för vidareförädling till spånplattor och wallboardskivor.

Företaget växte snabbt och virkesterminaler byggdes upp runt om i södra Sverige.

I skånska Gislöv byggdes ett sågverk och i Ystad en träflisanläggning.

1974 övertogs inköpsorganisationen samt virkesterminalerna av Papyrus – idag Stora Enso. Istället inriktades verksamheten på import av massaved från Tyskland, Polen och senare Ryssland och Baltikum. Flera carrierfartyg (pråmar) byggdes för att transportera massaved över Östersjön.

Redan från starten fanns ytterligare ett verksamhetsområde i företaget. En kallvalsad vinkelprofil med ett sinnrikt hålsystem konstruerades. Med stålbultar och några tillbehör skruvade man enkelt ihop alla tänkbara konstruktioner. Dessa produkter blev så småningom inkörsporten till elbranschen.

MP bolagen bedriver även jord- och skogsbruk.

MP bolagen består idag av följande bolag:

MP bolagen i Vetlanda AB

Jord- och skogsbruk på Farstorps Gård i Vetlanda och skogsbruk på Falsterbo Bruk i Västervik. Förvaltning av fastigheter och värdepapper.

MP bolagen Industri AB

Utveckling, tillverkning och försäljning av kabelförläggningsmateriel till elbranschen. Konstruktion och tillverkning av pressverktyg.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se