Hushållningssällskapet i Jönköping

Skoldagar på lantgårdar (160 tkr).

Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se