Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr).

Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning produktionsteknik eller industriprogrammets inriktning produkt- och maskinteknik (metall). Eller med komvux yrkespaket läst en utbildning med hög kvalitet och har en spetskompetens mot verktygsteknik.

Målen är: 

  • Utbildningsinnehåll: Utbildningen har ett innehåll som matchar näringslivets kompetensbehov avseende yrkesrollen verktygstekniker/verktygsmakare.
  • Marknadsföring: Utbildningen kommuniceras på ett sätt som visar en tydlig yrkesroll. Den marknadsförs med
    dess fördelar i form av god kvalitet, näringslivsengagemang, anställningar, företagspraktik, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter etc.
  • Samverkan näringsliv: Utbildningen är känd och väl förankrad hos näringslivet. 
  • Ekonomisk hållbarhet: Utbildningen är ekonomiskt hållbar och förankrad utifrån politiska beslut samt delfinansiering från näringsliv. 

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se