Linnéuniversitet

Svensk Träteknisk Forskning 75 år (75 tkr).

Stöd till layout och tryckning för en skrift med arbetsnamnet Svensk träteknisk forskning 75 år – Samverkan mellan stat och industri 1942-2016.
Syftet är att göra den bedrivna trätekniska forskningen och dess resultat kända för en bredare krets.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se