Näsby hembygdsförening

Glada styrelseledamöter i Näsby Hembygdsförening, har erhållit anslag för takbyte på sockenstugan.

Fr v Gert Westerdahl (sekr.), Bo Fransson (ordf.) och Irma Ahtola (kassör).

Näsby hembygdsförening

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se