Övriga bidrag

SLU- kurskostnader (30 tkr).

Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år).

Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Linneuniversitet- Resa till Bryssel för studerande inom institutionen för
Skog- och träteknik (73 tkr).

Branschdag för skogens digitalisering (35 tkr).

Smålands skogsvårdsförbund, möteskostnader (17 tkr).

Smålands Trädgård – Seminarium på Farstorps Gård, om köttproduktion
på naturbetesmarker (15 tkr).

Skogforsk/SLU – Doktorands kostnader för resa och utbildning i Kanada (75 tkr).

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se