Nyheter

Pressinformation

Pressinformation Stiftelsen Seydlitz MP bolagen ger miljonstöd för skoglig utveckling. Läs mer…

Läs mer

Göteborgs Universitet

Göteborgs Universitet Digital förmåga och utveckling i svensk skogsindustri Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att

Läs mer

Forskningsprogrammet FRAS

Forskningsprogrammet FRAS – Sydsvensk skogsskötsel FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-tidens behov och förutsättningar. Detta kommer att

Läs mer