Forskningsprogrammet FRAS – Sydsvensk skogsskötsel

FRAS vill bidra till vidareutveckling av skogsskötseln i södra Sverige – anpassad till dagens och fram-
tidens behov och förutsättningar.

Detta kommer att ske i nära samarbete med skogsnäringen i regionen. Forskningsprogrammet ska säkerställa kompetensbehov och bidra till en anpassad skogsskötsel i ett förändrande klimat.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen är en av huvudfinansiärerna och bidrar med 1,6 miljoner SEK till forskningsprogrammet som ska löpa under fyra år.

Kullaskogen

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se