Nyheter

Korsberga samhällsförening

Aktivitetspark i Korsberga. Nu händer det grejer i Korsberga. I mars 2023 sökte Korsberga Samhällsförening ekonomiskt stöd för att förverkliga alla planer som presenterats för

Läs mer

Korsberga scoutkår

Upprustning av utemiljön vid Månstorpet. Månstorpet är ett gammalt torp (utan el, vatten, värme). Scoutkåren har ca 70 medlemmar och vi har insett att vi

Läs mer

Minskad antibiotika-användning

SLU beviljades 4000 tkr för ett projekt som kommer att undersöka möjligheten att separera spermier från specifika bakterier i sperman vilket skulle innebära minskad antibiotika-användning

Läs mer

Ekenässjöns skola

Studieresa till Kalmar. Tack vare Skapande skola-pengar och Wernerstiftelsen har Ekenässjöns skola varit på studieresa till Kalmar den 7 och 18 september. PROGRAMEn guidad visning

Läs mer