Upprustning av utemiljön vid Månstorpet.

Månstorpet är ett gammalt torp (utan el, vatten, värme). Scoutkåren har ca 70 medlemmar och vi har insett att vi behöver rusta upp utemiljön med fasta bänkar och bord. Vi har för avsikt att bygga ett skärmtak över en köksbänk för att få till bättre förutsättningar för matlagning. Vi lagar mycket mat tillsammans med scouterna och om vi har ytor att vara på kan fler scouter hjälpa till.
Med egna medel och ekonomiskt stöd från Stiftelsen finns det numera sittplatser till alla.

Stort Tack och Hälsningar från oss alla i Korsberga Scoutkår.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se