Göteborgs Universitet

Digital förmåga och utveckling i svensk skogsindustri

Göteborgs Universitet har genom sitt forskningscenter Swedish Center for Digital Innovation startat ett projekt för att kartlägga och exploatera digitala ekosystem och nätverk i den svenska skogsindustrin.

Deras forskning pekar på att digitaliseringen och plattformsekonomiska affärsgränssnitt kan skapa stora möjligheter för svensk skogsnäring. Samtidigt som branschen också utsätts för ett ökat förändringstryck. Projektet kommer att löpa under 2018 med en publik och löpande resultatredovisning.

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen står som huvudfinansiär av projektet genom bidrag med 1 miljon SEK.

Skogsbruksplan Furuvik

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se