Nyheter

Om Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz – en handlingarnas man Från flykting, diplomingenjör och entreprenör till skogsägare, mjölkbonde, redare och välgörare. Werner von Seydlitz livshistoria var onekligen unik.

Läs mer

Ansök

Ansök om projektfinansiering från Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Anslag kan sökas av etablerade icke-vinstdrivande organisationer, akademier och lärosäten som bedriver forskning eller utbildning inom: verktygstillverkning

Läs mer

Kontakt

Kontakta Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Mats Landén Styrelseordförande Direkt: +46 (0)76-879 42 30E-post Daniel Fellenius Styrelseledamot Mobil: +46 (0)70-538 17 86E-post Thomas Agrell Styrelseledamot Mobil:

Läs mer

Verktygstillverkning

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Verktygstillverkning​ Söker ni forskningsmedel eller finansiering till ett projekt som rör verktygsteknik eller verktygstillverkning? Då har du hamnat rätt. Vilka kan

Läs mer

Mjölkproduktion, djur och foderhållning

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Mjölkproduktion, djur- och foderhållning Söker du finansiering eller forskningsmedel till ett projekt som berör mjölkproduktion, djur- eller foderhållning? Då är du

Läs mer

Skogsvård och skogsbruk

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Skogsvård och skogsbruk​ Söker ni finansiering eller forskningsmedel till ett projekt som har med skogsbruk eller skogsvård att göra? Då är

Läs mer

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen Sedan starten 2017 har Stiftelsen Seydlitz MP bolagen beviljat drygt 100 miljoner kronor i finansiellt stöd till ett 140-tal forskningsprojekt som

Läs mer

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se