Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen Seydlitz MP bolagen

Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz och uppdraget har formulerats i hans testamente som verkställts under 2016.

Stiftelsens ordförande är Mats Landén och stiftelsens säte är Vetlanda.

  • Stiftelsens ändamål ska vara att främja utbildning av verktygsmakare i Sverige samt teknikutveckling och forskning avseende verktygstillverkning.
  • Forskning och utbildning inom mjölkproduktion och djur- och foderhållning.
  • Forskning och utbildning inom skogsvård och skogsbruk i södra Sverige.

Stiftelsens förmögenhet består av aktier i MP bolagen och uppgår till ca 900 Mkr.

MP-koncernen ska bedrivas självständigt i förhållande till stiftelsen och med bibehållen finansiell styrka fortsätta att driva och utveckla sina verksamheter.

 

Styrelsen fr vänster: Daniel Fellenius, Thomas Agrell, Mats Landén, Mikael Ohlson och Peter Josephson.