Studenter och forskare belönades vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid i Kalmar

Varje år tilldelas såväl studenter som forskare stipendier från olika fonder och stiftelser vid stipendiehögtiden på Linnéuniversitetet. I år hölls högtiden på Universitetskajen i Kalmar, och även detta år var det ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet och Sparbanksstiftelsen Kronan. Sammanlagt delades det ut stipendier för 815 000 kronor, fördelat på 26 stipendiater. Däribland Stiftelsen Seydlitz MP Bolagens tre stipendier till examensarbeten inom skog och träteknik.

Under förmiddagen delade Sparbankstiftelsen Kronan ut totalt 450 000 till 15 examensarbeten vid Linnéuniversitetet. Arbeten som berör allt från jämlikt stöd i vuxenpsykiatrin och professionella känslor hos bibliotekarier till marknadsföring av barn i Familjehemsbankens annonser, detektering av avvikelser i bikupor, livscykelanalys för att bygga med hampafiber, covid-pandemins effekter på hotell och stans bästa öl.

Efter lunch fortsatte festligheterna med Linnéuniversitetets egna utdelningar där totalt 11 stipendiater fick ta emot pris. Fakulteten för konst och humaniora lyfte fyra av sina studenter lite extra då de delade ut årets SOL-stipendium.

Videum delade ut årets entreprenörspris till en av universitetets forskare och Tore Danielssons stipendiefond delade ut hela 100 000 var till tre forskare vid Fakulteten för teknik.

 

Linnéuniversitets stipendieutdelning

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se