Nyheter

Om Werner von Seydlitz

Werner von Seydlitz – en handlingarnas man Från flykting, diplomingenjör och entreprenör till skogsägare, mjölkbonde, redare och välgörare. Werner von Seydlitz livshistoria var onekligen unik.

Läs mer

Wernerstiftelser

Werner von Seydlitz stiftelser gör skillnad. Finansierar forskning och utbildning som rör skog, mjölkproduktion och verktygsteknik i södra Sverige samt stödjer föreningsliv, utbildning och entreprenörskap

Läs mer