Nyheter

Stubbehandling av granskog

Skogforsk i samarbete med SLU i Alnarp har beviljats 750 tkr för ett långsiktigt fältförsök som är designat för att studera effekten och lönsamheten av stubbehandling

Läs mer

Vibrationsnivåer i skogsbruket

    SLU har beviljats 641 tkr till ett pilotprojekt som har som övergripande mål att bidra till ett hållbarare skogsbruk och ökad attraktionskraft i

Läs mer

Vattenutbyte i skog

Sveriges lantbruksuniversitetInstitutionen för Skoglig resurshushållning fick 912 tkr för ett projekt som ska undersöka hur radarmätningar kan användas för att mäta vattenutbyte i skog. Projektet är

Läs mer

Övriga bidrag

Övriga bidrag SLU- kurskostnader (30 tkr). Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år). Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Läs mer

Hushållningssällskapet i Jönköping

Hushållningssällskapet i Jönköping Skoldagar på lantgårdar (160 tkr). Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

Läs mer

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Njudungsgymnasiet, Vetlanda Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr). Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning

Läs mer