Nyheter

Övriga bidrag

Övriga bidrag SLU- kurskostnader (30 tkr). Linneuniversitet- Priser till studenter inom Skog o Trä (30 tkr/år). Linneuniversitet- Kurs- och konferenskostnader doktorander (flera tillfällen 143 tkr).

Läs mer

Hushållningssällskapet i Jönköping

Hushållningssällskapet i Jönköping Skoldagar på lantgårdar (160 tkr). Syftet med dagen är att elever skall få en ökad förståelse för matens ursprung och de gröna näringarna. 

Läs mer

Njudungsgymnasiet, Vetlanda

Njudungsgymnasiet, Vetlanda Bidrag till maskininvestering, marknadsföring samt lärarlöner under en tid av tre år (4 939 tkr). Syftet är att elever som genomfört studier vid teknikprogrammets inriktning

Läs mer

Linnéuniversitet

Linnéuniversitet Svensk Träteknisk Forskning 75 år (75 tkr). Stöd till layout och tryckning för en skrift med arbetsnamnet Svensk träteknisk forskning 75 år – Samverkan

Läs mer

Skogforsk (1)

Skogforsk (1) Lektionssal–Farstorps gård – Tallens genetik och förädling (575 tkr). Projektet syftar till att anlägga ett demonstrationsförsök med tall på Farstorps gård. Försöket skall

Läs mer

Ölands utbildningscenter

Ölands utbildningscenter Djurskötare inom mjölkproduktion, yrkessvenska (260 tkr). Röjsågsutbildning för personer med andra modersmål än svenska, samt utbildning i yrkessvenska för blivande djurskötare inom mjölkproduktion.

Läs mer

Växa Sverige ek. för.

Växa Sverige ek. för. Steget före med sinkorna (200 tkr) Syftet med projektet är att studera och beskriva utfodrings- och skötselrutiner för sinkor i ett

Läs mer

Naturbruksgymnasiet Kalmar

Naturbruksgymnasiet Kalmar Uppdatera skogsmaskinsimulatorer (141 tkr) Uppdatera två simulatorer med senaste programvaran, utbildningspaket med nya körövningar, komponenter i datorer för att klara nya programvaran, samt

Läs mer