SLU har beviljats 641 tkr till ett pilotprojekt som har som övergripande mål att bidra till ett hållbarare skogsbruk och ökad attraktionskraft i skogsmaskinföraryrket. För skogsbolag och entreprenörer kommer projektet att bidra med aktuell kunskap om vibrationsnivåer i dagens skogsbruk och vara ett stöd i riskbedömning av gravida arbetstagare.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se