Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen Werner von Seydlitz

Stiftelsen har bildats på initiativ av Werner von Seydlitz och uppdraget har formulerats i hans testamente som verkställts under 2016.

Stiftelsen är en privat och självständig stiftelse med säte i Vetlanda.

Stiftelsen ändamål ska vara att vårda och bevara kulturmässiga värden på Farstorps Gård samt främja hembygds-, kulturell-, utbildnings- och idrottslig verksamhet i Vetlanda kommun.

Stiftelsens förmögenhet uppgår vid bildandet till ca 280 Mkr.

 

Styrelsen fr vänster: Tomas Granlund, Lena Karlsson, Peter Josephson och Mats Landén.