Nyheter

Vid senaste styrelsemötet den 31 mars beviljades anslag på totalt 516 000 kr.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet har funktionsanpassat delar av anläggningen och med hjälp av medel från Stiftelsen och hjälp av utbildad personal får nu fler möjlighet att nyttja denna fina anläggning.

Bild: Åsa får hjälp av Peter på en BiSki (kälke).

Länk: Funktionell skidåkning - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

 

 

Vid senaste styrelsemötet den 2 februari beviljades anslag på totalt 473 000 kr.