Nyheter

Vid senaste styrelsemötet den 26 augusti beviljades anslag på totalt 822 600 kr.

Pauliströms IF

Tack vare eldsjälar i Pauliströms IF och ekonomiskt stöd från Stiftelsen, har motionsspåret på 2,7 kilometer blivit tillgängligt för allmänheten igen.

Bild: Sven-Olof Johansson.

Skede Aktivitetspark

Nu är parken invigd!

2 mkr och mycket ideellt arbete har investerats i parken. Länsstyrelsen, Arvsfonden, Vetlanda Kommun och Stiftelsen Werner von Seydlitz, har tillsammans med föreningarna i Skede bidragit ekonomiskt för att göra det möjligt.

Bild: Eldsjälen och ”motorn” i projektet, Berry Vuijsters!

Myresjö IF

Med stöd från Stiftelsen och ideella krafter i Myresjö IF, har en elektronisk resultattavla med matchur monterats på Myrvalla.

Stipendieutdelning

Stipendiaterna erhöll vardera 5 000 kronor från Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Alice Gunnarsson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i matematik och Hampus Andersson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i naturvetenskap.

Vid senaste styrelsemötet den 10 juni beviljades anslag på totalt 702 000 kr.

Flera föreningar har naturligtvis följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt in aktiviteter, vilket också resulterat i färre ansökningar.

Vid senaste styrelsemötet den 28 april beviljades anslag på totalt 93 000 kr.

Tyvärr var det också många som inte kunde genomföra sina aktiviteter som planerat med anledning av Covid -19

Mogärdeskolan

Bidrag gav trehjulingar till Mogärdeskolans för- och särskoleklass.

Hvetlanda Gif

Upprustning av idrottsplatsen pågår med hjälp av Stiftelsen.

Vid senaste styrelsemötet den 25 mars beviljades anslag på totalt 188 000 kr.