Nyheter

Skogforsk

Översikt av metoder och informationsflöde för virkesmätning (150 tkr).

Syftet med projektet är att skapa en lägesbild och identifiera behov för framtida forskning och utveckling inom virkesmätning. Av särskilt intresse är potentialer att förbättra mätningen och transparensen i informationsflödet,
för att bidra till rättvis betalning för köpare och säljare.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum

Yrkesbytarutbildning  för djurskötare inom lantbruk (1 050 tkr).

Syftet är att skapa och genomföra en yrkesbytarutbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov inom lantbruket  i södra Sverige.

Hushållningssällskapet Jönköping

Effektivare produktion av ekologisk foderspannmål (105 tkr).

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av ekologiska foderspannmål som leder till bäst skörd när det kommer till småländska odlingsförhållanden.

Vetlanda Lärcentrum

Utbildning i röjning (660 tkr).

SLU Alnarp

Euroforester utbildning i Masterprogram (350 tkr).

Spillkråkan

Utbildningsseminarie för kvinnliga skogsägare (120 tkr).

Malin Kyllesjö

Utbildning av skogsbrandhundar (100 tkr).

Biometria

Branschgemensam vägklassning (300 tkr).

Göteborgs Universitet

Digital transformation – doktorsavhandling 3 år (3 mkr).

Kvinnerstadgymnasiet

Simulatorbaserad undervisning för skogsmaskinförare (700 tkr).