Pistolklubbens byggnadsrenoveringar.

Vetlanda Pistolklubb är en ideell förening som drivs av medlemmarna. Klubben anslöts till Svenska Pistolskytteförbundet som egen förening 1970 och räknas även som en del av försvarsmakten.
Klubben är idag växande. Aktiviteten har sakta ökat under de senaste åren. Deltagande i tävling sker på klubbnivå,
länsnivå och nationellt. Vetlanda Pistolklubb har verksamhet året om på sina utomhusbanor söder om Vetlanda.
Anläggningen har klubbstuga med enkelt kök och sekretariat. Det finns mål- och materielbodar och 30 tavelställ
för precisionsskytte från 25 meter. Det finns en separat bana med 10 mekaniska vridmål på 25 meter. Utöver detta en 50-metersbana och en fältskytterunda i skogsterräng samt möjligheter till springskytte och skidskytte för två personer samtidigt. Skyttet som utövas är precisionsinriktat även i fältskytte och vid vridmål. Skytte med enhandsvapen är starkt reglerat av polis och den egna organisationen från förbund till enskild förening. Licens för att inneha eget tävlingsvapen ställer krav på teoretisk kunskap och skjutskicklighet som löpande skall visas. Till detta kommer krav från förbundet att varje skytt skall vara synlig i föreningens verksamhet. Exempelvis
som funktionär eller vid städdagar.
Vart femte år prövas skyttens rätt till vapenlicens. Har skytten mer än ett vapen görs ansökan för varje vapen.
Ansökan görs hos polisen och aktivitet med vapnet och skjutskicklighet minst två år bakåt skall vara dokumenterad av såväl den enskilde skytten som av klubben. Detta gör att inaktiva medlemmar faller ifrån.
Klubben måste därför vara attraktiv och ge glädje för att hålla medlemmarna aktiva och engagerade för att stanna kvar. För att nå vårt mål gör vi nu investeringar för framtiden med stort stöd av Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se