Warbergsspelen F13.

Flickor 13 var ett av flera lag som varit i Varberg och deltagit i Warbergsspelen.

Utöver tävlingsmomentet får ungdomarna även umgås med varandra och andra utanför planen. Som ledare är det en fantastisk känsla att få vara delaktig.

Tack vare Wernerstiftelsen kunde vi få ner kostnaden och göra detta möjligt för många av våra spelare. 

Ledare, spelare och förening tackar för allt ekonomiskt stöd. 

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se