Vetlanda Handbollsförening.

Vi i VHF P11 och F12 vill rikta ett stort tack till stödet från Stiftelsen Werner von Seydlitz. Ert stöd har möjliggjort att vi i laget kunnat delta på Hallbybollen samt genomföra olika aktiveter för att stärka ungdomarnas lagkänsla.

/Spelare och ledare i  Vetlanda HF

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se