Robotisering av gräsklippning.

Ramkvilla golfklubb har under åren utvecklat golfklubbens verksamhet på olika sätt, både vad gäller banans skötsel och utformning, liksom nybörjarkurser, utbildning och olika arrangemang för medlemmarna.

Liksom övriga organisationer och företag strävar vi efter, att på olika sätt minska energiförbrukningen och reducera användandet av fossila bränslen för att minska vårt miljöavtryck. Investering i solceller på klubbhustaket skedde 2014 och en eldriven greenklippare inköptes 2022.

Aktuell projektidé med ny teknik ger möjlighet till robotisering av gräsklippning, utökning av vår solcellspark till samma kapacitet som vår förbrukning och därmed minska vårt klimatavtryck.

Tack vare ett generöst bidrag från Stiftelsen är nu robot ”Driving range” och robot ”Fairway ruff” installerade som ett stort första steg för att nå målet att inom fem år minimera vår användning av fossila bränslen, så nära noll det går att komma.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se