Vetlanda Motorsällskap.

Under hösten lämnades det in en ansökan till Stiftelsen Werner von Seydlitz om bidrag med dryga 560.000. I slutet av november meddelade stiftelsen att man godkänt ansökan varför föreningen då tryggt kunde beställa det nya luftstaketet.

VMS representerade av styrelsen uttrycker stor tacksamhet gentemot Stiftelsen Werner von Seydlitz som på detta vis kunnat hjälpa föreningen att fortsätta verksamheten på Vetlanda Motorstadion.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se