Sveriges lantbruksuniversitet
Institutionen för Skoglig resurshushållning fick 912 tkr 
för ett projekt som ska undersöka hur radarmätningar kan användas för att mäta vattenutbyte i skog. Projektet är del av ett större samarbete där även atmosfärs- och klimatförändringar studeras.

 

 

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se