Rädda Barnens cirkusföreställning.

Det blev succé. 180 personer i publiken, barn, föräldrar mor- och farföräldrar. Stiftelsen som huvudsponsor gratulerar arrangören Rädda Barnen som fyllt 75 år. 

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se