Stipendieutdelning fredagen den 10 juni 2022

Årets utdelningar från Stiftelsen Werner von Seydlitz skedde under högtidliga former i Njudungsgymnasiets aula vid två tillfällen.

På fredagen delades ett resestipendium på 5000 kr ut till Viggo Mårtensson SA19 för  bästa avgångselev i moderna språk.

Två stipendium delades ut till elever på barn- och fritid på vardera 2500 kr till Ellen Fredriksson BF19 för bästa betyg och Alfred Åstrand BF19 för goda studieresultat.

Fr v Lena Karlsson från Wernerstifelsen, Viggo Mårtensson SA19, Ellen Fredriksson BF19, Alfred Åstrand BF19

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se