SLU, Umeå beviljades 2500 tkr för ett projekt som ska undersöka förutsättningarna för en hållbar livsmedelsproduktion i svensk mjölkproduktion med en diet med låga metanutsläpp.

.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se