Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet har funktionsanpassat delar av anläggningen och med hjälp av medel från Stiftelsen och hjälp av utbildad personal får nu fler möjlighet att nyttja denna fina anläggning.

Bild: Åsa får hjälp av Peter på en BiSki (kälke).

Länk: Funktionell skidåkning – Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Friluftsfrämjandet

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se