Växa Sverige ek. för.

Steget före med sinkorna (200 tkr)

Syftet med projektet är att studera och beskriva utfodrings- och skötselrutiner för sinkor i ett antal besättningar i Sverige, samt att undersöka effekterna på hälsa hos ko och kalv, klimatpåverkan och mjölkproduktion.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se