Ölands utbildningscenter

Djurskötare inom mjölkproduktion, yrkessvenska (260 tkr).

Röjsågsutbildning för personer med andra modersmål än svenska, samt utbildning i yrkessvenska för blivande djurskötare inom mjölkproduktion.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se