Skogforsk

Översikt av metoder och informationsflöde för virkesmätning (150 tkr). Syftet med projektet är att skapa en lägesbild och identifiera behov för framtida forskning och utveckling inom virkesmätning. Av särskilt intresse är potentialer att förbättra mätningen och transparensen i informationsflödet, för att bidra till rättvis betalning för köpare och säljare.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se