Hushållningssällskapet Jönköping

Effektivare produktion av ekologisk foderspannmål (105 tkr).

Syftet är att ta fram kunskap kring vilka sorter av ekologiska foderspannmål som leder till bäst skörd när det kommer till småländska odlingsförhållanden.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se