Vid senaste styrelsemötet den 10 juni beviljades anslag på totalt 702 000 kr.

Flera föreningar har naturligtvis följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ställt in aktiviteter, vilket också resulterat i färre ansökningar.

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se