Stipendieutdelning

Stipendiaterna erhöll vardera 5 000 kronor från Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Alice Gunnarsson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i matematik och Hampus Andersson NA17 tilldelades stipendium som bästa elev i naturvetenskap.

Stipendieutdelning

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se