Vid senaste styrelsemötet den 28 april beviljades anslag på totalt 93 000 kr.

Tyvärr var det också många som inte kunde genomföra sina aktiviteter som planerat med anledning av Covid -19

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se