Mogärdeskolan

Bidrag gav trehjulingar till Mogärdeskolans för- och särskoleklass.

Mogärdeskolan

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se