Vetlanda HIF

Handikappsidrottsföreningen med parasport som för dagen domineras av bowling, stöttas av Stiftelsen.
Ett 40-tal aktiva tränar varje vecka och har dessutom utbyte med grannkommuner.

Vetlanda HIF

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se