Vetlanda Madrigalkör

Stiftelsen gratulerar 50-årsfirande kören med 50 000 kr i kulturbidrag till jubileumskonserter.
Vårkonsert i Gallerian på Njudungsgymnasiet 2019 – 17- och 18 maj , samt 21 september.

Vetlanda Madrigalkör

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se