Landsbro IF Skidbklubb

Skidklubben bygger en konstsnöanläggning som blir långsiktigt hållbar. Investeringen är omfattande och tidsplanen är helt beroende av hur mycket bidrag och sponsring som beviljas.

Stiftelsen har med beviljade medel ökat takten på genomförande.

Landsbro IF Skidbklubb

Wernerstiftelser
Box 3,
574 21 Vetlanda

info@wernerstiftelser.se